In-line Crushers

+90 212 274 05 00

RotaCut’lar atık havuzlarının boşaltımı veya transferi sırasında, akışkan ile taşınan, taş, tahta, metal, gibi sert materyallerin yanısıra üstübü, halat, saman gibi lifli yapıdaki maddelerin, talep edilen minimum boyuta parçalanarak, aktarılmasını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Böylece akışkanın pompa ve hatlarda tıkanıklığa sebep olmadan sorunsuz bir şekilde aktarılması sağlanmış olur.

RotaCut, parçalamanın yanı sıra, taş tutucu görevi gören haznesi ile pompaya veya tesisata zarar verebilecek, hattı tıkayabilecek, parçalanması mümkün olmayan büyük ve sert parçaların da akışkandan ayrılmasını sağlar. Bu parçaları belli süreçlerle temizlenmesi için taş tutucu haznesinde depolar.​​